5 anledningar till varför du ska bli medlem i Alf Henrikson-sällskapet:
• En ny Alf Henrikson-bok varje år

Sedan 1997 har sällskapet årligen givit ut en bok eller motsvarande som ingår i årsavgiften och skickas ut till medlemmarna. Varje års produktion har ett eget tema och bygger på texter av Alf Henrikson. Oftast är det material som blivit svårt att finna på annat sätt eller rent av aldrig tidigare publicerats. Böckerna finns också att köpa i bokhandeln, men som medlem har du möjlighet att till mycket lägre priser köpa ge-bort-exemplar ur denna utgivning. Du kan enkelt beställa här på hemsidan, t ex.

• Medlemsbladet

Medlemsbladet "I Alf Henriksons sällskap" innehåller mycket läsning av och om Alf Henrikson samt naturligtvis också information om föreningens arrangemang och övriga verksamhet. Medlemsbladet är en tidning i A4-format på 8 sidor. Det utkommer med 4 nummer per år.

• Arrangemangen

Underhållning förekommer på såväl årsmötet i Stockholm som diverse andra program som Sällskapet arrangerar eller medverkar i på olika håll i landet. Dessa annonseras i vårt medlemsblad och på hemsidan. Tillträde till arrangemangen är ofta gratis eller rabatterat för medlemmar.

• Sällkapets ideella verksamhet

Alla funktionärer i Sällskapet arbetar med stor entusiasm och utan pekuniär ersättning. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och med bidrag ur olika fonder. Alf Henrikson-priset har egen finansiering och belastar inte ekonomiskt sällskapets medlemsverksamhet.

• Möjlighet att låta fler upptäcka Alf

Ditt stöd hjälper fler att upptäcka Alf Henriksons röst!

Om du skjuter på saker, min kära,
får du aldrig någonting gjort.
Vill du uppleva framgång och ära,
så gör dina gärningar fort.
Gör redan i dag något stort.