Böckerna som Alf Henrikson skrivit i eget namn eller medverkat i. Sök i:
  • Bibliografin från Sällskapet
  • Nationalbiblioteksfakta
  • Talböcker och punktskrift
  • Aktuellt på antikvariat 

Bibliografi

Alf Henrikson-sällskapets
bibliografiska databas.

Titlar utgivna under Alf Henriksons namn upplagda i Sällkapets databas. Om bakgrunden se även Om AH:s produktion. Förarbeten till katalogen gjordes i Huskvarna 1997 av Birgitta Pehrson, senare påbyggt av Stefan Karlsson.
Visa katalog

 

Biblioteksfakta

Sök böckerna via Libris, Sveriges
nationella bibliotekssdatasystem

I nationalbibliotekets katalog hittas, utöver Alf Henriksons egna titlar, en viss del av de böcker där han medverkat på olika sätt. Automatisk sökning på 'Alf Henrikson'. Sök

Talböcker och punktskrift

Legimus är en databas från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Den innehåller litteratur som gjorts tillgänglig för personer med läshandikapp.

Här finns alla talböcker, punktskrifts-böcker, taktila bilderböcker och e-textböcker, såväl MTM:s produktion som inköp från andra producenter. I Legimus finns fler än 65 titlar av/med Alf Henrikson att låna/ladda ner. Automatisk sökning på "Alf Henrikson". Sök

Aktuellt på antikvariat

sökning på Antikvariat.net
hos 97 antikvariat i Norden

Alf Henriksons böcker finns rätt väl företrädda på antikvariaten. Här kan dagens utbud sökas, fyll i författarnamnet eller en boktitel. Sök exempelvis på "Alf Henrikson". Sök

 

Bibsys

Den norska motsvarigheten till Libris

Bibsys är en enhet under Norges teknisk-
naturvetenskapliga universitet.
Automatisk sökning på "Alf Henrikson". Sök