2012

Varsågod och bli inspirerad av 2012 års givmilda bok! Den där pricken över i som så ofta saknas när man själv ska formulera sig, den har man stora möjligheter att finna här.

Varsågod – en vers för varje tillfälle innehåller just verser för alla möjliga tillfällen: tacka för maten, prisa våren, inleda ett sammanträde, hylla ett födelsedagsbarn, kommentera en god bok, skriva ett sympatibrev, skänka bort en present, reflektera över tidens flykt …

Alf Henriksons verser är här indelade i olika kategorier. Flera register med nyckelord och ämnen hjälper användaren att snabbt hitta passande vers. Här kan man söka mer specifika ingångsord, som till exempel akvavit, arbetsglädje, barnet inom dig, dator, dölja hur litet man vet, glömska, gravlax, handens intelligens, pengar, svenska språket, reta upp sig, örngott.

Ett rikt urval av verser bjuds över 192 sidor. En del har tidigare publicerats i bokform, andra har bidat sin tid i tidningsarkiven.

Björn Berg har illustrerat. Sammanställd av Gil Dahlström, Catharina Grünbaum, Lars Weck och Christer Åsberg.

omslagvarsagod framsida320pxb skuggtight
Utkommer 1 september 2012.
Utges i samarbete med Carlsson Bokförlag.
 SLUTSÅLD!