... både på vers och på prosa och inom mångahanda genrer. Dryga sex decennier av nära nog dagligt versskrivande i DN har i bokform reducerats till ca 16 versböcker - antalet beror lite på hur man räknar, eftersom en del av detta material i sin tur samlats i nya bokkoncentrat:

- Att göra böcker är på sätt och vis en förpackningsfråga, sa författaren själv till en intervjuare som förundrade sig över de många bokryggarna.

Utöver all vers - den mesta tidningsversen är ju aldrig omtryckt i bokform - har Alf Henrikson producerat ett par hyllmeter prosa i främst historiska ämnen. Dessutom finns egna pjäser och texter till musik, från visor och schlager till operalibretton.

Där finns översättningar av franska och anglosaxiska visor, kinesisik lyrik, dramatik, opera. Bidragen till jubileumsskrifter, vänböcker, tidskrifter och årsböcker är många, många. Eftertryck i antologier och skolböcker är nästan oöverblickbart talrika, och nya tillkommer varje år.

 Teckning Björn Berg

 Här är inte platsen att närmare beskriva allt detta. Titlar och basfakta om de böcker Alf Henrikson författat själv, i några fall i samarbete med andra, finns i bibliografin på denna webbplats. Du kan välja att se titlarna sorterade alfabetiskt eller kronologiskt.

Webbplatsens databas tar successivt in allt fler sidor av Alf Henriksons produktion.

Material saknas inte.

Lars Weck

Den vilsamma friden käraste vän
inte är det precis något fel på den.
Men se lyckan, när allting kommer omkring
består i att uträtta saker och ting.