År Utmärkelse Kommentar
1949 Den bästa ungdomsboken, 2:a pris Ehlins bokförlag, för "Vägen genom A"
1949 Ivar Ljungquist-stipendium Utdelat av nämnden för Ivar Ljungquist-stipendierna.
1964 Boklotteriets "Lilla Nobelpris" "För en språkligt lysande diktning som med kvickhet och lärdom gestaltar människors problem i liv och samhälle."
1966 Ida Bäckmans stipendium Utdelat av Svenska akademien.
1967 Invald 5.9 i Vitterhetsakademien "Svensk korresponderande ledamot"
1968 Hedersdoktor vid Stockholms universitet  
     
1973 Trevipriset  
1977 Litteris et artibus Kunglig medalj
  Författarfondens premium Utdelare Anders Österling, Börssalen
1977 Läkerols kulturpris "för hans insatser som mångsidig journalist, elegant kåsör och framgångsrik författare, som i sina kulturhistoriska verk dokumenterat en ovanlig förmåga att förmedla en omfattande och av personligt engagemang präglad humanistisk bildning"
1979 Övralidspriset Medalj, utdelad av stiftelsen Övralid enligt författaren Verner von Heidenstams testamente.
1979 St Eriksmedaljen Medalj, guld
1980 Alf Henrikson-stipendiet inrättas Gåva från Bokförlaget Bra böcker, se historik
1981 OMRI (Ordine al Merito della repubblica italiana - grado commentatore Confered by the Italian Minister of Foreign Affair in june 1981.The request of honour was made by the Italian Embassy in Sweden on the 13th of May 1980. (Kors i guld på vit emalj.)
1981 Nils Ferlin-sällskapets Hederspris Specialpris. Miniversion av skulpturen NF på parkbänken.
1982 Kungl Vitterhetsakademiens inskriftsmedalj i silver För "hans insatser för att levandegöra kulturtraditionen"
1982 Författarcentrums "Hederspoet" På poesidagen 1982-09-25.
1982 Jönköpings kulturstipendium "Belöning för kulturell gärning som ordlekare och versskrivare, kulturskribent och kulturspridare, lärdomsgigant och lärdomsförmedlare."
1984 Karin Gierows pris för kunskapsförmedlande framställningskonst Utdelat av Svenska akademien.
1984 Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris "För omfattande litterära insatser. I sann folkbildaranda har han genom historiska verk, dramatik, föredrag och inte minst aktuella kommentarer i dagsversens form förmedlat kunskaper och idéer. Med lärdom och humor har han under drygt ett halvt sekel verkat både som respektlös betraktare av sin samtids händelser och som berättarglad skildrare av det förflutnas historia."
1985 Kvällspostens Frank Heller-pris "för hans unika förmåga att i skrift förena det lekfulla med det lärda." Publicerat 21 dec.
1985 Finska förlaget Tammis pris för folkbildande insatser "...har en rik humanistisk bildning och har ett med milt leende pedagogiskt förmedlat kunskaper till den stora allmänheten i sällsynt elegant och tillgänglig form."
1986 Arbetarrörelsens minnesfonds kulturstipendium i samband med Huskvarna stads 75-årsjubileum.
1987 Professor honoris causa Av regeringen hedrad med professors namn och värdighet.
1989 Vingpennan, Litteratur-främjandets hederspris Skulptur av silversmeden Eric Norgren.
  Paul Harris Fellow Rotary
1990 Athenvännernas pris Svenska Atheninstitutets vänner
     
1991 Natur och Kulturs Kulturpris "För den lärdom, humor och berättarglädje varmed han oförtröttligt levandegjort historien för en stor och hängiven läsekrets"
1992 Alf Henrikson-sällskapet initieras av Stig Carlsson, Nyhamnsläge
1992 Landstingets kulturstipendium Landstinget i Jönköpings län
1994 Årets Smålänning Sveriges Radio Jönköping
1994 Jönköpings kommuns medalj i guld för samhällsgagnande gärning "June-medaljen", 1994-05-18
1994 Årets Huskvarnabo (=Framsteget i Huskvarna)  
1995 MånadsJournalens Intelligenspris

Pristagarens namn tillkännagavs strax innan AH gick bort. Priset utdelades postumt.

1998 Staty "Vägen genom A", Huskvarna av Thomas Qvarsebo, på Esplanaden/Alf Henrikson-platsen.
2005 Årets smålänning Smålands Gille i Göteborg