Mottagare av årets Alf Henrikson-pris går till bokbindarmästare Johanna Röjdgård
”för att hon vidmakthåller och förnyar en förnämlig hantverkstradition och med lyhördhet och sällspord skicklighet klär böckers inre i en samstämd yttre gestalt”.

JoannaRojdgard

Johanna Röjgård skapar utsökta konstverk verk under mottot att bokens innehåll ska förnimmas genom bandet. Hon skänker äldre böcker en korrekt tidsenlig dräkt och hon gör djärva nyskapelser av fiskskinn, papper och getingbon.

Prissumman är 15 000 kronor.

Johanna Röjgård är ordförande i den anrika Bokbindarmästareföreningen, hon har ställt ut i Sverige, Paris och New York. Hon undervisar både hemma och utomlands – till exempel lär hon franska bokbindare att lägga guldsnitt. Under många år har hon haft en egen ateljé på Runmarö, numera i Stockholm.

Pristagaren kommer att berätta om sin konst och sitt arbete vid årsmötet 19  mars 2017 i Börssalen i Stockholm. Hon kommer att  presenteras utförligare i det kommande numret av medlemsbladet.

Här kan du se hennes bokbindarkonst »
Se fler Alf Henrikson-pristagare »
     
Alf Henrikson-priset, med syftet att stödja det litterära hantverkets olika uttryck (i mycket vid bemärkelse), delas ut av Alf Henrikson-sällskapet. Prisjuryn har utgjorts av Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg, Odd Zschiedrich och Christer Åsberg.