QvarseboStaty6_90gradbeskuren_krympt3
Alf Henrikson-sällskapet instiftades redan under författarens levnadstid, men den praktiska verksamheten inleddes i juni 1996, ett drygt år efter författarens död. Uppgiften är att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för hans verk, att ta tillvara hans oerhört rika produktion och göra den tillgänglig för alla intresserade.

Vår ambition är att ordna seminarier och föreläsningar, stimulera forskning och medverka till utgivning av såväl hittills opublicerat material som nya utgåvor av äldre böcker.

Sällskapet har från starten haft en mycket stark förankring i Alf Henriksons födelsestad Huskvarna. När Sällskapet bildades inreddes ett speciellt rum i stadens bibliotek för att bevara och hedra minnet av Alf Henrikson och hans verk. Se vidare under rubriken Alf Henrikson-rummet.

Under 1998 invigdes Alf Henriksons plats i centrala Huskvarna med sin nya skulptur av författaren. "Vägen genom A" har utförts av Thomas Qvarsebo. Platsen har under första halvåret 2012 byggs om. En permanent scen har byggts och i den nya förstorade gångytan har ett antal verser av Alf Henrikson etsats in.

Alf Henrikson-sällskapet har idag c:a 1300 medlemmar över hela landet. Vi hoppas att du vill bidra till att vi blir ännu fler!

 

 

"Vägen genom A",
av Thomas Qvarsebo